NAŠ TIM

Tim stručnjaka sa inovativnim pristupom advokaturi.

PRAVNE USLUGE

Savetujemo svoje klijente u svim segmentima njhovog privatnog života i biznisa.

NAŠ PRISTUP

Posvećeni najvišim standardima u advokatskoj praksi. Poverenje klijenata je naš prioritet.

O Nama


Advokatska kancelarija Dubajić okuplja perspektivan i kreativan tim koji sa inovativnim pristupom u pružanju pravnih usluga nastoji da promeni tradicionalnu ulogu advokatske kancelarije. Naš tim predvođen je diplomcima sa vodećih srpskih univerziteta, koji svoja pravnička znanja i veštine kontinuirano usavršavaju u okviru međunarodnih programa.

Profesionalno iskustvo stečeno radom u više vodećih srpskih advokatskih kancelarija sa internacionalnom orijentacijom, praćeno stručnom podrškom konsultanata iz sveta biznisa, omogućava nam da u razumevanju poslovne i pravne klime u Srbiji pružamo kontinuiranu pravnu podršku domaćim i stranim klijentima po najvišim profesionalnim standardima.

Upoznajte tim    

Get the full list of features. Let us know what you think.
More Features
Subscribe form SRB
?

Let us know how can we help you or your business

Postavite nam pitanje. Popunite kontakt formu ispod da biste poslali poruku.