Naš pristup


Advokatska kancelarija Dubajić vodi politiku stvaranja moderne advokatske kancelarije kroz konstantno praćenje inovacija na tržištu. Stavljajući kvalitet ispred kvantiteta, stvaramo vreme za jačanje internih veze untar tima, razmenu mišljenja i kritičko razmatranje svakog pojedinačnog slučaja iz najrazličitijih oblasti prava. Duboko verujemo da je svaki uspeh našeg kolektiva rezultat inspirativnog pristupa i unutrašnjeg zadovoljstva svakog člana našeg tima. Stoga, nastojimo da kroz sinergiju i u duhu saradnje stvaramo profesionalnu atmosferu radi postizanja izuzetnih rezultata.

Kandidati koje tražimo


Dugoročnim planovima poslovanja, naša kancelarija ispred sebe postavlja cilj da stvori snažan tim sa ambicijama da jednom izabrani kandidati budu promovisani u advokate. Pored akademskog uspeha i znanja engleskog jezika, posebno vrednujemo vannastavne aktivnosti poput učešća na studentskim takmičenjima, rad u organizacijama, stručne prakse i sve druge vidove pravničkog usavršavanja. Kao vrednosti najboljih kandidata izdvajamo motivisanost, socijalnu inteligenciju, ambicioznost, profesionalan odnos prema radu, timski duh i fleksibilnost u prihvatanju novina u radu.

Mi smo uvek otvoreni za saradnju.
Pošaljite nam Vašu biografiju i motivaciono pismo na careers@dubajiclaw.rs.