Dana 15.03.2020. godine u Republici Srbiji je proglašeno vanredno stanje izazvano epidemijom​ koronavirusa SARS-Cov2 koji izaziva oboljenje COVID-19, a Vlada Republike Srbije je za samo deset dana​ preduzela niz mera u cilju sprečavanja širenja zaraze.​

Sve ove mere u većoj ili manjoj meri utiču na poslovanje svih privrednih subjekata, pravnih lica i​ preduzetnika, kao i na život zaposlenih i poslodavaca. Tu se pre svega misli na ograničenje slobode​ kretanja, ograničenje slobode okupljanja, kao i ograničenje vremena rada i obaveze u pogledu​ organizacije rada i načina poslovanja privrednih subjekata, kafića, restorana, tržnih centara, pijaca itd.​

Pored navedenih, mere koje utiču na poslovanje posebno se odnose na ograničavanje visine​ maloprodajnih cena pojedinih proizvoda i visine marže po tim proizvodima, zabrani izvoza lekova i​ određenih namirnica i zaštitnih sredstava, ograničavanje organizovanja igara na sreću, posebna pravila​ proizvodnje lične zaštitne opreme, ali i obaveznim karantinima zaposlenih koji se vraćaju iz​ inostrantstva kao i problem organizovanja prevoza zaposlenih do radnog mesta.​

U vezi svih navedenih ograničenja, koja će se u narednom periodu proširivati i pooštravati, opravdano se​ postavlja pitanje kako organizovati rad svih poslodavaca, privrednih subjekata i preduzetnika?​ Neophodan je brz odgovor poslodavaca u organizaciji rada na ovakve mere, jer se u suprotnom mogu naći​ u situaciji da nepoštuju propise koji se objavljuju svakodnevno i u velikom broju, i počinju da se primenjuju​ isti dan ili za samo nekoliko dana od objave.​

Poslodavci i odgovorna lica kod poslodavaca (direktori, menadžeri, rukovodioci sektora itd.) nose veliku​ odgovornost s obzirom da upravljaju velikim brojem zaposlenih lica i dolaze u kontakt sa mnogobrojnim​ licima u poslovanju. Navedenim merama štiti se osnovno ustavno i ljudsko pravo – pravo na život, pa su​ poslodavci i odgovorna lica kod poslodavaca više nego ikada izloženi pre svega krivičnim sankcijama u​ slučaju neodgovornog postupanja, ali i inspekcijskim merama i parnicama.​

Vlada Republike Srbije je Uredbom o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja (Sl.​ glasnik RS br. 31/2020) od 16.03.2020. godine uvela obavezu poslodavcima da zaposlenima omoguće​ obavljanje poslova van prostorija poslodavca, kao i uvođenje drugih mera kao alternativu meri rada od​ kuće, sve pod posebnim i striktnim uslovima.​

Poslodavci koji su u mogućnosti da organizuju rad od kuće, svakako lakše mogu da organizuju svoje​ poslovanje. To se pre svega odnosi na delatnosti čije obavljanje nije strogo vezano za radni prostor i mesto​ rada u prostorijama poslodavca. Međutim, poslodavci koji obavljaju delatnost koja je vezana za mesto​ rada svakako su mnogo više pogođeni ovim merama. Navedeno se odnosi kako na poslodavce koji​ obavljaju delatnost „od 9 do 5“, tako i na poslodavce kod kojih je rad organizovan u smenama i​ poslodavce kod kojih postoji rad noću.​

Imajući u vidu novonastalu situaciju, poslodavci su u obavezi da organizuju proces rada u skladu sa​ predviđenim merama ukoliko nameravaju da nastave sa obavljenjem delatnosti. Stoga ćemo na ovom​ mestu pokušati da na sažet način ukažemo na sve mogućnosti organizovanja rada iz ugla predviđenih​ mera i Zakona o radu.​

Treba posebno naglasiti da su poslodavci u slučaju sprovođenja dole navedenih mera u velikoj meri​ izloženi opasnostima od tužbi zaposlenih u budućnosti, te da bi sprovođenje dole navedenih mera bez​ poznavanja svih propisa radnog prava i zakonskih procedura moglo skupo koštati poslodavce. Svaki​ poslodavac je slučaj za sebe i zahteva posebnu analizu radi utvrđivanja koje mere treba preduzeti i na koji​ način. Svaka odluka poslodavca mora biti pravno obrazložena i podobna za odbranu od argumentacije​ zaposlenih, koja će uslediti u slučaju da dole pomenute mere prema zaposlenima ne budu uvedene u​ skladu sa zakonom.​

Sve ove mogućnosti predstavaljaju alternativu otkazu i otpuštanju zaposlenih, dok smo o otkazu i​ otpuštanju zaposlenih u vreme vanrednog stanja pisali u posebnom blogu.​

 

KONTAKT:

 

1. RAD OD KUĆE​

Rad od kuće odnosno rad na daljinu predstavlja organizaciju procesa rada koja u najmanjoj meri remeti​ poslovanje, ukoliko se radi o delatnostima čije obavljanje ne iziskuje striktno boravak zaposlenih u​ prostorijama poslodavca. Ova mera je svakako najprimenjivija u IT industriji imajući u vidu delatnost​ kojom se bave IT stručnjaci.​
rad od kuce
Poslodavci moraju da imaju u vidu nekoliko bitnih informacija kada govorimo o radu od kuće, a to je da i​ dalje važi pravilo da za jednak rad svakom zaposlenom pripada jednaka zarada. Zaposleni ima pravo na​ sve odmore koje mu priznaje zakon, dok se određeni aspekti radnog odnosa ovog zaposlenog mogu i​ moraju drugačije urediti kako bi se uskladili sa stvarnim stanjem.​

Takođe, poslodavac je u obavezi da sa zaposlenim odredi način vršenja nadzora nad radom i kvalitetom​ obavljenog posla, pitanje obezbeđenja i upotrebe sredstva za rada, ali i naknade troškova za upotrebu​ sredstava rada. Regulisanje troškova zaposlenih povodom rada od kuće može imati posebne poreske​ implikacije.​

2. SMENSKI RAD, NOĆNI RAD, ODRŽAVANJE POSLOVNIH SASTANAKA I SLUŽBENA PUTOVANJA​

U slučaju da poslodavac nije u mogućnosti, zbog prirode delatnosti (npr. proizvodni sektor), da ogranizuje​ rad od kuće za zaposlenog, Vlada Republike Srbije uvodi obavezu poslodavca da organizuje smenski rad​ ukoliko to dozvoljava proces rada i ukoliko to ne iziskuje dodatna sredstva za poslodavca. S obzirom da​ smenski rad najčešće uključuje i noćni rad, poslodavac je dužan da postupa u skladu sa intrukcijama o​ kretanju radnika u vreme policijskog časa, pod pretnjom materijalne i krivične odgovornosti.​

Svi poslovni sastanci moraju se održavati bez neposrednog kontakta između lica koja učestvuju na​ sastanku (npr. video pozivi), sva službena putovanja u inostranstvo su onemogućena zatvaranjem granica,​ dok su službena putovanja u zemlji ograničena raznim merama ograničenja slobode kretanja (policijski​ čas, zabrana okupljanja).​
nocni radovi

3. RAD SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM​

Vanredno stanje će nesumnjivo dovesti do smanjenja obima posla poslodavaca. Kao opcija za ovakve​ slučajeve na raspolaganju stoji mogućnost uvođenja zaposlenog u režim rada sa nepunim radnim​ vremenom.​

Dakle ovo je još jedna opcija koja poslodavcima daje mogućnost nastavka obavljanja delatnosti sa zaposlenima koji već rade kod njega. Na taj način poslodavac zadržava svoje zaposlene i omogućava im da nastave sa radom i ostvarivanjem prihoda kojima obezbeđuju svoju egzistenciju.

Uvođenje zaposlenog u režim nepunog radnog vremena mora se izvesti uz poštovanje zabrane​ diskriminicije zaposlenih i drugih zakonskih prava zaposlenih.​

4. ISPLATA MINIMALNE ZARADE​

U situaciji kad poslodavac nije u mogućnosti da isplaćuje ugovorenu zaradu zaposlenima usled smanjenja​ obima posla i poremećaja u poslovanju izazvanih merama utvrđenim u cilju sprečavanja širenja zaraze​ izazvane virusom COVID-19, poslodavac može da donese odluku kojom se utvrđuje isplata minimalne​ zarade kao i razlozi za utvrđenje isplate minimalne zarade. Prilikom primene ovog instituta potrebno je​ obratiti posebnu pažnju na imperativne odredbe Zakona o radu i pravila koja se tiči postupka utvrđivanja i​ same isplate minimalne zarade, te se uvođenje ove mere ni u kom slučaju ne preporučuje bez stručne​ pomoći. Ovakve mere zahtevaju poseban oprez kod poslodavca jer mogu izazvati ogromne finansijske​ posledice po poslodavca ukoliko nisu uvedene u skladu sa zakonom, uz poštovanje svih prethodnih​ mera.​

5. KOLEKTIVNI GODIŠNJI ODMOR​

Kolektivni godišnji odmor predstavlja još jednu mogućnost i rešenje trenutne situacije sa zabranom ili​ ograničenjem rada poslodavaca za vreme trajanja vanrednog stranja i propisanih mera.​

Zakonom o radu predviđeno je da u slučaju korišćenja kolektivnog godišnjeg odmora, poslodavac može da​ donese rešenje o godišnjem odmoru i da ga istakne na oglasnoj tabli najmanje 15 dana pre dana​ određenog za korišćenje godišnjeg odmora.​

Ovakvo rešenje je samo privremeno, s obzriom da se ne može predvideti trajanje vanrednog stanja i da​ se vanredno stanje u skladu sa Ustavom može bez ograničenja produžavati. Stoga, poslodavci moraju​ naći novo rešenje nakon što kolektivni godišnji odmor istekne.​
kolektivni godisnji odmor

 

KONTAKT:

 

6. PREKID RADA​

Poslodavac je u skladu sa merama Vlade Republike Srbije dužan da osigura zaštitu i zdravlje zaposlenih, u​ skladu sa zakonima koji uređuju bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, u​ šta spada i koronavirus SARS-Cov2. Ukoliko poslodavci nisu u mogućnosti da obezbede mere​ bezbednosti i zdravlja na radu, ili ukoliko je poslodavcima uvedenim merama ograničeno (npr. prodaja​ hrane i pića isključivo putem dostave ili šaltera u kafićima, restoranima i sl.) ili zabranjeno obavljanje​ delatnosti (tržni centri, kao i butici, restoranski lanci i kafići u tržnim centrima ili drugim većim zatvorenim​ objektima, privatne predškolske ustanove i dr.), poslodavci mogu da prekinu rad.​

Naime, poslodavac može doneti odluku o prekidu rada i dok traje opasnost od zaraze virusom i vanredno​ stanje, ukoliko smatra da za to postoji opravdan razlog i ako to dozvoljavaju potrebe posla. Takođe,​ prekid rada je moguć i u slučaju da je kod poslodavca došlo do smanjenja obima posla. Prekid rada u​ svakom slučaju mora poštovati sve zakonske odredbe da ne bi doveo do masovnih tužbi za naknadu​ štete zaposlenih.​

U svim opisanim slučajevima, zaposleni imaju pravo na naknadu zarade. Ali upravo visina naknade​ zarade varira od toga po kom osnovu je zaposleni upućen na plaćeno odsustvo, što je od izuzetne​ važnosti za finansije poslodavaca, pa odluke poslodavaca moraju biti zakonski utemeljene poštujući pre​ svega zabranu diskriminacije zaposlenih i visinu zarade za vreme odsustva.

7. NEPLAĆENO ODSUSTVO​

​Kao poslednja opcija, a u neku ruku za nijansu nepovoljnija za zaposlene u odnosu na poslodavce, je​ svakako mogućnost neplaćenog odustva zaposlenog. Za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju​ prava i obaveze iz radnog odsustva, a kako sam institut u svom naslovu kaže, zaposleni za to vreme ne​ prima niti zaradu niti naknadu zarade.​

Međutim, treba posebno naglasiti da zahtev za neplaćeno odsustvo može da podnese samo zaposleni​ poslodavu, ali ne i obrnuto. Poslodavac jedino ima mogućnost da odluči da li će zaposlenom posebnim​ rešenjem odobriti neplaćeno odsustvo ili ne. Prema tome, značajno kod primene ovog instituta je da je​ inicijativa zapravo na zaposlenom, a ne na poslodavcu. S obzirom na vanrednu situaciju, poslodavac ne​ sme da se koristi rešenjem problema smanjenja obima posla određujući neplaćeno odsustvo, osim​ ukoliko ono nije sprovedeno u skladu sa zakonom.​

Zakon o radu ne propisuje razloge zbog kojih poslodavac može da odobri korišćenje neplaćenog odsustva,​ kao ni maksimalnu dužinu trajanja istog. Dakle, poslodavac ovakav zahtev zaposlenog može, ali ne mora,​ da odobri u formi posebnog rešenja. Pretpostavlja se da će za vreme vanrednog stanja biti dosta​ zloupotreba i nepravilne primene neplaćenog odsustva u praksi, koji će dovesti poslodavce u rizik od​ velikog broja tužbi.​

KOJE JE NABOLJE REŠENJE?​
najbolje resenje za organizovanje rada

Nažalost, nije moguće dati univerzalni odgovor na ovo pitanje. U zavisnosti od delatnosti kojom se​ poslodavac bavi i broja zaposlenih potrebno je naći najadekvatnije rešenje u svakom konkretnom slučaju.​ Rešenja izložena u ovom tekstu se mogu primenjivati zajedno i važiti u isto vreme. Imajući u vidu da je​ do poremećaja u poslovanju došlo bez krivice zaposlenih i poslodavaca, potrebno je naći kompromisno​ rešenje koje će imati najmanje štetne posledice kako po zaposlene tako i po poslodavce. Potrebno je da​ poslodavac ima u vidu finansijsku situaciju u kompaniji, s tim da će vanredno stanje proći i da je potrebno​ obezbediti da se već obučeni zaposleni vrate na posao.​

Sve mogućnosti opisane u ovom tekstu predstavaljaju alternativu otkazu i otpuštanju zaposlenih, dok​ smo o otkazu i otpuštanju zaposlenih u vreme vanrednog stanja pisali u posebnom blogu.

U svakom slučaju, za koje god rešenje da se poslodavci i zaposleni odluče, neophodno je da se dobro​ konsultuju sa odredbama Zakona o radu i drugim propisima, kao i njihovom primenom u praksi od​ strane nadležnih organa, kako bi izbegli eventualne propuste koji bi kasnije mogli da daju povod za​ sudski postupak.​

*Sadržaj ovog bloga je isključivo informativnog karaktera i ne predstvalja pravni savet.

Kontakt:

Adresa      Radnička 7/3, I sprat,
21000 Novi Sad, Srbija

Telefon      +381 63 7113 841

Email      office@dubajiclaw.rs

PODELI VEST/BLOG