Odlukom predsednice Beogradskog arbitražnog centra Dejan Dubajić je postavljen na funkciju pomoćnika sekretara Beogradskog arbitražnog centra (BAC). Advokat i partner advokatske kancelarije Dubajić stupio je na ovu profesionalnu funkciju 15.01.2020. god.

Beogradski arbitražni centar je stalna arbitražna institucija pri Udruženju za arbitražno pravo, koja pruža usluge vansudskog rešavanja domaćih i međunarodnih sporova. Uloga BAC-a je da rešava sporove sa ili bez inostranog elementa u arbitražnom postupku, da pruža tehničku pomoć i administrira ad hoc sporove po arbitražnim pravilima, organizuje usluge mirenja i pruža druge usluge rešavanja sporova. Sedište BAC-a je u Beogradu.

Udruženje za arbitražno pravo (UAP), u okviru koga deluje BAC, je 2013. god. osnovano kao nevladina organizacija i neprofitno udruženje koje danas okuplja preko 100 članova – univerzitetskih profesora, advokata, sudija i pravnika u privredi, a sa ciljem da promoviše rešavanje sporova putem arbitraže i podrži razvoj arbitražnog prava i prakse u Srbiji. Više informacija o UAP i BAC vidi ovde.

Kontakt:

Adresa      Radnička 7/3, I sprat,
21000 Novi Sad, Srbija

Telefon      +381 63 7113 841

Email      office@dubajiclaw.rs

PODELI VEST/BLOG